دوره آموزشی
اصول و روش طراحي و نگارش كتاب دانشگاهي
  زمان برگزاری: 7 خرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 7 خرداد 1396 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

برنامه كارگاه نگارش كتاب دانشگاهي، برنامه‌ريزي اوليه تأليف كتاب دانشگاهي، مباني فلسفي و روانشناختي تأليف كتب دانشگاهي، پرسش و پاسخ درباره مباحث مطرح شده، ساختار و ويژگي‌هاي كتاب مطلوب دانشگاهي، پرسش و پاسخ در باره مباحث مطرح شده، شيوه طراحي و تأليف بخش مقدمات كتاب دانشگاهي، شيوه طراحي و تأليف بخش متن و پاياني كتاب دانشگاهي، پرسش و پاسخ و جمع‌بندي نهايي

اهداف:

در پايان دوره شركت‌كنندگان قادر خواهند‌بود اجزای مختلف كتاب را خوب بشناسند و طراحي كنند و نكات مهمي را كه در نگارش‌كتاب مؤثر دانشگاهي بايد در نظر گرفت بدانند و آمادگي براي تأليف كتاب دانشگاهي پيدا كنند.

 مخاطبان دوره:

استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي
ثبت نام