دوره آموزشی
اصول و روش های چکیده نویسی در نظریه و عمل
  زمان برگزاری: 13 خرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 13 خرداد 1396 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

کلیات، عوامل موفقیت در چکیده‌نویسی،تعریف چکیده، چکیده‌نویسی انواع منابع، ساختار یک اثر پژوهشی، چکیده‌نویس کیست؟، اهداف چکیده، شیوه ارائه چکیده، آشنایی با انواع چکیده، مراحل تدوین چکیده، عوامل تاثیرگذار بر حجم چکیده، عوامل کلیدی قابل ارائه در چکیده، ارزیابی کیفیت چکیده، مقایسه نمونه‌های عملی انواع چکیده، انجام تمرین عملی.

                                                                                                                                           اهداف:

آشنایی با شیوه ها نظری چکیده‌نویسی،آشنایی با شیوه های عملی چکیده نویسی،آشنایی با روش‌های چکیده نویسی،آشنایی با انواع چکیده

 مخاطبان دوره:

متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی، محققین و پژوهشگران، مراکز اطلاع‌رسانی، کتابخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی

ثبت نام