دوره آموزشی
ویرایش و ویراستاری (با تاکید بر ویرایش کتاب)
  زمان برگزاری: 22 خرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 22 خرداد 1396 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

مفهوم ویرایش،آماده‌سازی کتاب، انواع ویرایش: فنی، ادبی و علمی،ویرایش اثر تالیفی، ترجمه‌ای و تصحیح انتقادی،اجزای کتاب، نکته‌های ویرایشی

 اهداف:

آشنایی با عناصر اصلی کتاب و ویژگی‌های آن، شناخت عناصر اصلی ویرایش کتاب،آشنایی با انواع روش های ویرایشی، آشنایی با نکته های اصلی ویرایش متن

 مخاطبان دوره:

دانشجویان و علاقه مندان به حوزه ویرایش و ویراستاری

ثبت نام