دوره آموزشی
نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی ای(MAXQDA)
  زمان برگزاری: 23 خرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 23 خرداد 1396 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

 معرفي نرم‌افزار به همراه آموزش نصب آن، ورود داده‌ها به برنامه، انواع کد‌گذاري در برنامه، طبقهبندي کد‌ها و تشکيل طبقات و زیر طبقات، ترسيمMAX MAP، گزارش‌گيري از تحليل‌هاي‌کيفي، سنتز داده‌ها.

اهداف:

شناخت نرم افزار و کسب توانایی تحلیل یافته‌های کیفی با نرم‌افزار MAXQDA 

مخاطبان دوره:

پژوهشگران حوزه‌های علوم‌انسانی و اجتماعی؛پژوهشگران حوزه‌های کیفی و ترکیبی؛ استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛و........

 
ثبت نام