دوره آموزشی
مدیریت منابع علمی و اطلاعات شخصی در پژوهش
  زمان برگزاری: 29 خرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 29 خرداد 1396 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

آشنایی با مفاهیمی همچون انباشت، آلودگی و افزونگی اطلاعات،درک ضرورت مدیریت اطلاعات و دانش شخصی (اطلاعات کاغذی و الکترونیکی)؛ راهکارها و شیوه‌های مدیریت اطلاعات شخصی در پژوهش، راهکارها و شیوه‌های مدیریت دانش شخصی در پژوهش

اهداف:

درک اهمیت مدیریت اطلاعات و دانش‌شخصی،درک چالش‌ها و مخاطرات مرتبط با مدیریت اطلاعات و دانش شخصی، بهبود فرآیند مدیریت اطلاعات و دانش شخصی در پژوهش

مخاطبان دوره:

پژوهشگران و اعضای هیئت علمی

 
ثبت نام