دوره آموزشی
نحوه داوری مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی برای نشریات فارسی زبان
  زمان برگزاری: 29 خرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 29 خرداد 1396 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

آشنايي انواع داوري،آشنايي با معيارهاي ارزيابي مقالات،آشنايي با فرآيند داوري،آشنايي با ساختار مقالات علمي-پژوهشي،آشنايي با ويژگي‌هاي داوران،آشنايي با مشكلات و كاستي‌هاي داوري،كار عملي و داوري يك عنوان مقاله علمي در طول دوره

اهداف:

آشنايي مخاطبان با نحوه و فرآيند داوري در نشريات علمي

مخاطبان دوره:

داوران نشريات، اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دكتري

ثبت نام