دوره آموزشی
مستند سازی و کاربرد اصطلاحنامه
  زمان برگزاری: 30 خرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 30 خرداد 1396 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

انواع رده‌بندي معنايي، تعريف اصطلاحنامه، اهداف اصطلاحنامه، كاربرد اصطلاحنامه، انواع اصطلاحنامه، هستي‌شناسي يا هستي‌نگاري، تبديل اصطلاحنامه به هستي‌شناسي، كاربرد‌ هستي‌شناسي درسازماندهي اطلاعات، كاربرد هستي‌شناسي در بازيابي اطلاعات

اهداف:

آشنايي نمايه‌سازان و كارشناسان آرشيو و سازماندهي اطلاعات با ابزار رده‌بندي معنايي وب

مخاطبان دوره:

دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم اطلاعات و دانش‌شناسي، نمايه سازان،كارشناسان سازماندهي آرشيو

 
ثبت نام