دوره آموزشی
مدیریت منابع انسانی
  زمان برگزاری: 27 خرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 27 خرداد 1396 از ساعت 09:00 تا 13:00
مدرس‌ها: دکتر سمیه قجری
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

-

ثبت نام