دوره آموزشی
مستندسازی و کاربرد اصطلاحنامه
  زمان برگزاری: 1 مرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 1 مرداد 1396 از ساعت 08:30 تا 15:30
هزینه دوره: 1000000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

انواع رده‌بندي معنايي، تعريف اصطلاحنامه، اهداف اصطلاحنامه، كاربرد اصطلاحنامه، انواع اصطلاحنامه، هستي‌شناسي يا هستي‌نگاري، تبديل اصطلاحنامه به هستي‌شناسي، كاربرد‌ هستي‌شناسي درسازماندهي اطلاعات، كاربرد هستي‌شناسي در بازيابي اطلاعات

اهداف:

آشنايي نمايه‌سازان و كارشناسان آرشيو و سازماندهي اطلاعات با ابزار رده‌بندي معنايي وب

مخاطبان دوره:

دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم اطلاعات و دانش‌شناسي، نمايه سازان،كارشناسان سازماندهي آرشيو
ثبت نام