دوره آموزشی
روش تحقيق اقدام‌پژوهي: راهنمايی‌گزارش‌نويسي
  زمان برگزاری: 2 مرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 2 مرداد 1396 از ساعت 08:30 تا 15:30
هزینه دوره: 1000000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

آشنايي با روش‌هاي تحقيق، شيوه علمي طرح پژوهش عملي (اقدام‌پژوهي) ، پژوهش عملي (اقدام‌پژوهي) چيست؟ چگونه شروع كنيم به مساله‌كاوي، انواع ابزارها، شيوه انجام و اتمام روش تحقيق‌عملي، مقايسه دو روش تدريس‌پژوهي و اقدام‌پژوهي، شيوه‌عملي درس‌پژوهي، شيوه گزارش و مقاله‌نويسي در دو روش، شيوه‌علمي استناد درگزارش‌ها.

  اهداف:

آشنايي با روش‌هاي پژوهش علمي و عملي تحقيق، آشنايي با تحقيق عملي (اقدام‌پژوهي)، آشنايي با تدريس‌پژوهي(درس‌پژوهي).

 مخاطبان دوره:

 دانشجويان، معلمان، پژوهشگران

 
ثبت نام