دوره آموزشی
تئوري و تحقيق: شناخت مباني پژوهش
  زمان برگزاری: 3 مرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 3 مرداد 1396 از ساعت 08:30 تا 17:30
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوای دوره:

تئوری یا نظریه چیست؟، پدیده و ارتباط با آن با تئوری، رابطه‌ی تحقیق با تئوری: رویکرد استنتاجی در مقابل رویکرد استقرایی، انواع تئوری و تحقیق، سؤال تحقیق را چگونه بسازیم؟، نقش پدیده در سؤال تحقیق، بررسی ادبیات: بازیابی تئوری‌های مرتبط با پدیده‌های شناسایی‌شده در سؤال تحقیق، روش تحقیق به چه معنی است؟، «پیاز تحقیق» به عنوان مدلی متقن برای تبیین فرایند تحقیق، فلسفه تحقیق: بررسی نوع نگاه محقق به تحقیق، استراتژی تحقیق: روش‌های جمع‌آوری داده و یاmetadata زمان در تحقیق: بررسی پدیده یا اثرات عوامل محیطی بر پدیده؟، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های تحقیق: کمی؟ کیفی؟ یا هر دو؟، رابطه‌ی مفهوم/کانستراکت با پدیده.

 اهداف:

شناخت عوامل تحقیق، نحوه‌ی طراحی فرایند تحقیق، پیاده‌سازی ایده‌های تحقیق با توجه به عوامل تحقیق و متعاقباً تدوین فرایند تحقیق با توجه به سؤال‌های تحقیق حاصل ‌شده

مخاطبان دوره:

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 
ثبت نام