دوره آموزشی
اصول و فنون مکاتبات اداری (جدید)
  زمان برگزاری: 4 مرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 4 مرداد 1396 از ساعت 08:30 تا 15:30
هزینه دوره: 1000000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

در این دوره فنون نگارش مکاتبات (شامل فنون ادبی، فنون اداری و ...) و اصول آن (شامل اصل سرعت، اصل شفافیت، اصل ارتباط سازمانی، اصل صلاحیت و ...) بیان خواهد شد.

 اهداف:

در پایان این دوره شرکت کنندگان امکان نگارش درست نامه ها و مکاتبات اداری را خواهند داشت.

مخاطبان دوره

کلیه کارمندان بخش دولتی و خصوصی که با مکاتبات و مراسلات اداری سروکار دارند

ثبت نام