دوره آموزشی
مهارت های پیش از تدریس
  زمان برگزاری: 18 مرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 18 مرداد 1396 از ساعت 08:30 تا 17:30
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

معرفي مکاتب چهارگانه روانشناسي تربيتي و نوع رويکرد هرکدام در اتخاذ روش‌هاي تدريس خود و نحوه تعامل با فراگير، شناخت ويژگي‌هاي يادگيرنده‌گان کودک و بزرگسال از نگاه روانشناسي آموزش و يادگيري، آشنايي با حيطه‌ها و سطوح يادگيري و نحوه تدوين اهداف ‌رفتاري و انتظارات‌يادگيري در اين حيطه‌ها، نگاهي بر تأثيرات غير مستقيم رفتارها بر يادگيرنده و نوع ارتباط درست مدرس با وي، نوع ارتباط صحيح مدرس به همکاران و نوع ارتباط صحيح مدرس با علم، حقوق دانشجو و استاد، بحث و تحليل معضلات احتمالي کلاس درس و اتخاذ تصميم درست در مواجهه با آن‌ها، اصول تدوين طرح درس، انواع طرح درس، تدوين طرح درس موفق بر مبناي رويکرد ساختن‌گرايي به‌صورت عملي.

اهداف:

آشنایی با روان‌شناسی آموزش و یادگیری کودکان و بزرگسالان، آشنایی با اخلاق و آداب حرفه‌ای آموزش و یادگیری، کسب مهارت در تدوین طرح درس‌موفق.

 مخاطبان:

حداقل مدرک کارشناسی ارشد، ترجیحا معلم، مدرس، بورسیه و عضو هیأت علمی.

ثبت نام