دوره آموزشی
مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارای موسAMOS
  زمان برگزاری: 23 مرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 23 مرداد 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
مدرس‌ها: دکتر محمد غلامی
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

تعريف معادلات ساختاري و برازش مدل، مفروضات معادلات ساختاري، مناسبت‌ها در معادلات ساختاري، تعريف معادلات مسير و برازش و مناسبت‌ها در نرم افزار AMOS، برازش مدل با استفاده از نرم افزار AMOS.

 اهداف:

توانا شدن شرکت‌کنندگان در برازش معادلات ساختاری و معادلات مسیر در نرم‌افزار.

مخاطبان دوره:

روانشناسان و محققان علوم‌رفتاری، مدیریتی، علوم انسانی، پزشکی اجتماعی، آمارزیستی و اپیدمیولوژی
ثبت نام