دوره آموزشی
فنون و روش های آماده سازی و چاپ مقاله علمی با بهره گیری از ابزار تحقیق
  زمان برگزاری: 30 مرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 30 مرداد 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

آشنایی با اصول صحیح جمع آوری اطلاعات در مطالعات کتابخانه ای،روش‌های شناسایی منابع مفید برای تحقیق و نحوه بکارگیری آن‌ها در مقاله،آشنایی با انواع مختلف مقالات در مجلات و کنفرانس‌ها،آشنایی با قسمت‌های مختلف یک مقاله،و اصول حاکم بر نگارش آن‌ها،معرفی ابزارهای تحقیق در قسمت‌های ذکر شده

روش‌های شناسایی مجلات معتبر داخلی و خارجی و  انواع مختلف مجلات ISI،شناسایی مجله معتبر با توجه به نیاز محقق،آشنایی با نحوه ثبت مقالات در مجلات

آشنایی با مراحل داوری مقالات و پاسخ‌گویی به آن‌ها

اهداف:

در این دوره محققان با قسمت های مختلف یک مقاله و اصول نگارش مقالات علمی آشنا  می شوند. اصول صحیح جمع آوری مطالب و بکارگیری آن‌ها در تحقیق و بیان آن در قسمت‌های مختلف یک مقاله در این دوره تشریح می‌ردد . معرفی برنامه ها و وبسایت‌های مفید در امر تحقیقات از دیگر اهداف این دوره می باشد و در انتها مراحل ثبت یک مقاله در مجله  و شناسایی یک مجله خوب و معتبر با توجه به نیاز محقق توضیح داده می شود.

 مخاطبان:

دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعضا هیات علمی

ثبت نام