دوره آموزشی
اصول و روش پژوهش عملی
  زمان برگزاری: 10 اسفند 1395     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 10 اسفند 1395 از ساعت 08:30 تا 16:30
مدرس‌ها: دکتر سمیه قجری
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

تعریف تحقیق، انواع تحقیق،ویژگی‌های تحقیق، فرایند تحقیق، بیان مساله وویژگی‌های  آن، اهداف تحقیق، بیان ضرورت واهمیت تحقیق،پیشینه تحقیق، چارچوب نظری و مدل مفهومی، تعریف متغیر وانواع آن، فرضیه وانواع آن، روش تحقیق و انواع  آن، روش وابزار گردآوری اطلاعات، روایی وپایایی ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، نمونه آماری وروش‌های نمونه گیری،تجزیه وتحلیل داده ها وروش‌های آن، شیوه های ماخذنویسی

مخاطبان دوره:

اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی، کارشناسان پژوهشی سازمان‌های دولتی و خصوصی.

 
ثبت نام