دوره آموزشی
ویرایش و ویراستاری (با تاکید بر ویرایش کتاب)
  زمان برگزاری: 23 اسفند 1395     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 23 اسفند 1395 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

مفهوم ویرایش،آماده‌سازی کتاب، انواع ویرایش: فنی، ادبی و علمی،ویرایش اثر تالیفی، ترجمه‌ای و تصحیح انتقادی،اجزای کتاب، نکته‌های ویرایشی

 اهداف:

آشنایی با عناصر اصلی کتاب و ویژگی‌های آن، شناخت عناصر اصلی ویرایش کتاب،آشنایی با انواع روش های ویرایشی، آشنایی با نکته های اصلی ویرایش متن

 مخاطبان دوره:

دانشجویان و علاقه مندان به حوزه ویرایش و ویراستاری

 
ثبت نام