دوره آموزشی
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی
  زمان برگزاری: 24 اسفند 1395     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 24 اسفند 1395 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: دکتر سمیه قجری
هزینه دوره: 800000 ریال
توضیحات:

 سرفصل و محتواي دوره:

پروپوزال چیست؟،شیوه های انتخاب موضوع،نحوه تدوین موضوع تحقیق،چارچوب پروپوزال در علوم انسانی،چارچوب پایان نامه در علوم انسانی،بیان مسأله و نکات مورد توجه در تدوین بیان مسأله،شیوه بیان اهمیت وضرورت تحقیق،نحوه تدوین اهداف تحقیق،شیوه مطالعه ادبیات تحقیق ومطالعه آن،چارچوب نظری و مدل مفهومی،نحوه تعیین متغیرها وفرضیه های تحقیق،روش وابزار گردآوری اطلاعات،روایی وپایایی ابزار اندازه گیری،تعاریف متغیرها بصورت نظری وعملیاتی

جامعه اماری، نمونه آماری و شيوه نمونه گيري،نحوه تجزيه و تحليل داده ها ،نحوه ارجاع دهی و نحوه تدوین فهرست منابع

 مخاطبان دوره:

دانشجویان

 
ثبت نام