دوره آموزشی
نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا(MAXQUDA)
  زمان برگزاری: 26 فروردین 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 26 فروردین 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

درک کلی از تحلیل محتوا؛ انواع رویکردهای تحلیل محتوا (کمی و کیفی)؛ چگونگی ایجاد یک پروژه، ورود داده،‌ کدگذاری و چگونگی استخراج و صدور گزارش، نتایج؛ چگونگی انجام رویکردهای ترکیبی و تحلیل داده، نحوه مدیریت داده‌ها و روابط میان محتوای کدگذاری شده

اهداف:

الف) آشنایی با مبانی نظری تحلیل محتوا

ب) آشنایی با انواع رویکردهای تحلیل محتوای کمی و کیفی

ج) معرفی کلی نرم‌افزارهای تحلیل محتوا (از جمله MaxQDA 10 & 11 ؛ Nvivo؛ Atlas ti؛ و غیره)

د) آموزش ملی کار با نرم‌‌افزار تحلیل محتوای کیفی متون (با استفاده از MaxQDA 10 & 11)

ه) انجام یک پروژه کوچک و تهیه خروجی های مورد نیاز

مخاطبان دوره:

پژوهشگران حوزه‌های علوم‌انسانی و اجتماعی؛پژوهشگران حوزه‌های کیفی و ترکیبی؛استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛و........
ثبت نام