دوره آموزشی
مهارت های نوشتن پایان نامه تحصیلی:ویژه علوم انسانی و اجتماعی (تخفیف ویژه)
  زمان برگزاری: 28 فروردین 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 28 فروردین 1396 از ساعت 08:30 تا 17:30
هزینه دوره: 700000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

1. پژوهش‌های دانشگاهی و رورت توجه به آنها،2. آشنایی با اجزای پایان نامه نحوه نگارش پایان نامه، 3. مدیریت زمان در انجام پژوهش‌های دانشگاهی،4. تعامل با اساتید راهنما و مشاور،5. اولویت بندی انجام پژوهش و ارائه گزارش به اساتید، 6. ملاحظات نگارشی و ویرایشی در پایان نامه

7. اصول استناددهی،8. معیارهای ارزیابی بخش های مختلف پایان نامه،9. آنچه داوران پایان نامه مورد توجه قرار می‌دهند،10 نحوه دفاع از پایان نامه تحصیلی

اهداف:

    1.آشنایی نظری و عملی با مفاهیم پایان نامه و رساله های دانشگاهی

      2-آشنایی با نحوه نگارش پایان نامه تحصیلی

      3-آشنایی با معیارهای ارزیابی بخش های مختلف پایان نامه

      4- مدیریت زمان در نوشتن پایان نامه

       5-توانمند سازی فراگیران برای تدوین گزارش نهایی تحقیق

        6- آشنایی با نحوه دفاع از پایان نامه

مخاطبان دوره:

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی

ثبت نام