دوره آموزشی
اصول و مبانی پژوهش کیفی
  زمان برگزاری: 28 فروردین 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 28 فروردین 1396 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: دکتر محسن عامری
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

 

-

ثبت نام