دوره آموزشی
مدیریت منابع علمی و اطلاعات شخصی در پژوهش (تخفیف ویژه نوروز)
  زمان برگزاری: 30 فروردین 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 30 فروردین 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 500000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

آشنایی با مفاهیمی همچون انباشت، آلودگی و افزونگی اطلاعات،درک ضرورت مدیریت اطلاعات و دانش شخصی (اطلاعات کاغذی و الکترونیکی)؛ راهکارها و شیوه‌های مدیریت اطلاعات شخصی در پژوهش، راهکارها و شیوه‌های مدیریت دانش شخصی در پژوهش

اهداف:

درک اهمیت مدیریت اطلاعات و دانش‌شخصی،درک چالش‌ها و مخاطرات مرتبط با مدیریت اطلاعات و دانش شخصی، بهبود فرآیند مدیریت اطلاعات و دانش شخصی در پژوهش

مخاطبان دوره:

پژوهشگران و اعضای هیئت علمی

 
ثبت نام