دوره آموزشی
روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري با استفاده از نرم‌افزار اس.پي.اس.اس (SPSS) (مقدماتي)
  زمان برگزاری: 9 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 9 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: احمد گنجی
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

 سرفصل و محتواي دوره:

مهارت‌هاي روش‌شناختي، معرفي نرم‌افزار، مراحل پردازش‌آماري، كنترل و پالايش‌داده‌ها، کدگذاري داده‌ها، تعريف متغيرها در نرم‌افزار، ورود داده‌ها در نرم‌افزار، ويرايش داده‌ها، تعيين پايايي (آزمون‌ آلفاي ‌کرونباخ)، آمار‌توصيفي، آماده‌سازي داده‌ها براي آمار استنباطي.

 اهداف:

توانايي كدگذاري و ورود داده‌ها به نرم افزار، توانايي پالايش و تغيير و ادغام داده‌ها، توانايي استخراج نتايج توصيفي داده‌ها شامل جداول و نمودار، توانايي استخراج آماره‌هاي مركزي، پراكندگي و توزيع، توانايي تفسير خروجي‌هاي نرم‌افزار.

مخاطبان دوره:

دانشجویان، محققان، دانش‌آموختگان
ثبت نام