دوره آموزشی
ویرایش و ویراستاری (با تاکید بر ویرایش کتاب)
  زمان برگزاری: 11 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 11 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 15:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

مفهوم ویرایش،آماده‌سازی کتاب، انواع ویرایش: فنی، ادبی و علمی، ویرایش اثر تالیفی، ترجمه‌ای و تصحیح انتقادی، اجزای کتاب، نکته‌های ویرایشی

  اهداف:

آشنایی با عناصر اصلی کتاب و ویژگی‌های آن، شناخت عناصر اصلی ویرایش کتاب،آشنایی با انواع روش های ویرایشی، آشنایی با نکته های اصلی ویرایش متن

 مخاطبان دوره:

دانشجویان و علاقه مندان به حوزه ویرایش و ویراستاری
ثبت نام