دوره آموزشی
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی
  زمان برگزاری: 11 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 11 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: دکتر سمیه قجری
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

پروپوزال چیست؟، شیوه های انتخاب موضوع، نحوه تدوین موضوع تحقیق، چارچوب پروپوزال در علوم انسانی، چارچوب پایان نامه در علوم انسانی، بیان مسأله و نکات مورد توجه در تدوین بیان مسأله، شیوه بیان اهمیت وضرورت تحقیق، نحوه تدوین اهداف تحقیق، شیوه مطالعه ادبیات تحقیق ومطالعه آن،  چارچوب نظری و مدل مفهومی،نحوه تعیین متغیرها وفرضیه های تحقیق،روش وابزار گردآوری اطلاعات، روایی وپایایی ابزار اندازه گیری، تعاریف متغیرها بصورت نظری وعملیاتی

جامعه اماری، نمونه آماری و شيوه نمونه گيري،نحوه تجزيه و تحليل داده ها ، نحوه ارجاع دهی و نحوه تدوین فهرست منابع

* مخاطبان دوره:

دانشجویان

 
ثبت نام