دوره آموزشی
مدیریت و بازاریابی مراکز آموزشی (جدید)
  زمان برگزاری: 12 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 12 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

محتوای دوره عبارت است از

1.اصول مدیریت بر مراکز آموزشی با رویکرد افزایش بهره وری و کارآمدی

2اصول حاکم بر بازاریابی مراکز و موسسات آموزشی با رویکرد هزینه-فایده منطقی و بهره وری موثر

3. مفاهیم مربوط به مدیریت نیروی انسانی در مجموعه های آموزشی به منظور جذب مشارکت موثرشان در جذب ، حفظ و افزایش هدفمند آمار فراگیران

4.تکنیک‌های استفاده از روش های کم هزینه و موثر بازاریابی مانند شبکه های اجتماعی، رفرال ها ، فستیوال ها و میانبرها

5. مدیریت کلاس ها و تکنیک های نوین جذب مخاطب از طریق فرایندهای روانشناختی در حین آموزش، پس از آموزش و دوره های ارجاعی متناوب منظم .

6.تهیه یک مدل کاربردی از تکنیک های مطرح شده در دوره به عنوان تکلیف عملیاتی با رویکرد هنری/ فنی/ آموزشی یا تلفیقی

 مخاطبان دوره:

مدیران مراکزآموزشی، فنی و حرفه ای، هنری ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های مدیریت بازرگانی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته هایی که بعد از فارغ التحصیلی به آموزش‌های تخصصی می پردازند مانند  کلیه رشته‌های آموزشی فنی و حرفه ای ، هنری ، ورزشی، آموزشهای زبان ، رایانه ، مشاوره، روانشناسی و سرمایه گذاران حوزه های آموزش

 

 
ثبت نام