دوره آموزشی
مهارت های نوشتن پایان نامه تحصیلی:ویژه علوم انسانی و اجتماعی
  زمان برگزاری: 18 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 18 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

1. پژوهش‌های دانشگاهی و رورت توجه به آنها،2. آشنایی با اجزای پایان نامه نحوه نگارش پایان نامه، 3. مدیریت زمان در انجام پژوهش‌های دانشگاهی،4. تعامل با اساتید راهنما و مشاور،5. اولویت بندی انجام پژوهش و ارائه گزارش به اساتید، 6. ملاحظات نگارشی و ویرایشی در پایان نامه

7. اصول استناددهی،8. معیارهای ارزیابی بخش های مختلف پایان نامه،9. آنچه داوران پایان نامه مورد توجه قرار می‌دهند،10 نحوه دفاع از پایان نامه تحصیلی

اهداف:

-1آشنایی نظری و عملی با مفاهیم پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی

-2آشنایی با  نحوه نگارش پایان نامه تحصیلی

-3آشنایی با معیارهای ارزیابی بخش‌های مختلف پایان نامه

-4مدیریت زمان در نوشتن پایان نامه

-5توانمندسازی فراگیران برای تدوین گزارش نهایی تحقیق

آشنایی یا نحوه دفاع از پایان‌نامه

مخاطبان دوره:

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی

 
ثبت نام