دوره آموزشی
تفکر نقادانه (پیشرفته)(جدید)
  زمان برگزاری: 23 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 23 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
مدرس‌ها: دکتر حسین بیات
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

گام‌های اندیشه و بیان نقادانه (جلسه اول): برای اندیشه و بیان نقادانه باید به ترتیب چه گام‌هایی را برداریم؟

قواعد و شگردهای اقناع شناختی مخاطب (جلسه دوم): چگونه مخاطبان را به نحو منطقی متقاعد کنیم؟

مغالطات (جلسه سوم): چگونه گرفتار مغالطات نشویم؟

منش نقاد (جلسه چهارم): صفات سلبی و ایجابی یک شخص نقاد کدام است؟

ثبت نام