دوره آموزشی
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 2(جدید)
  زمان برگزاری: 23 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 23 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: دکتر بهنام عبدی
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک

مروری بر فناوری اطلاعات و مفاهیم مرتبط

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات: استانداردها، چارچوب‌ها و روش‌ها

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات: استانداردها، چارچوب‌ها و روش‌ها

مدیریت سیستم های اطلاعاتی: استانداردها، چارچوب‌ها و روش‌ها

مدیریت امنیت اطلاعات: استانداردها، چارچوب‌ها و روش‌ها

مدیریت تداوم کسب و کار: استانداردها، چارچوب‌ها و روش‌ها

اهداف:

آشنایی با میانی و ابعاد مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

کسب آمادگی لازم برای استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان

 مخاطبان دوره:

مدیران میانی و ارشد سازمان های مختلف که در کارراهه شغلی خود به دنبال موفقیت و ارتقاء هستند    

ثبت نام