دوره آموزشی
فرا تحلیل با استفاده از نرم افزارCMA2
  زمان برگزاری: 26 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 26 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
مدرس‌ها: جواد مصرآبادی
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

مفاهیم پایه فراتحلیل

معرفی و استفاده از فرمول‌های محاسباتی اندازه اثر

محاسبات برآوردهای نقطه ای و فاصله ای و مدل‌های تصادفی و تثبیت شده

مفهوم و شیوه‌های تشخیص ناهمگنی و مقابله با آن

مفهوم و شیوه‌های تشخیص سوگیری انتشار و مقابله با آن

تحلیل های متغیرهای پیشایند،پیامد و تعدیل کننده چندگانه

مفهوم و اجرای فرارگرسیون

معرفی مدل های فراتحلیل و شیوه انتخاب مدل

انتخاب موضوع مناسب برای فراتحلیل، جستجوی تحقیقات اولیّه و تدوین ملاک‌های ورود و خروج تحقیقات اولیّه

اطلاعات لازم برای ثبت و شیوه های ثبت

شیوه ورود داده در نرم افزارCMA

انجام تحلیل‌های مقدماتی و تکمیلی با نرم افزارCMA

شیوه نگارش عنوان، چکیده، اهداف و سوالات و بحث در فراتحلیل

شیوه نوشتن یافته‌های فراتحلیل و جدول‌ها براساس فرمت‌های مرسوم

اعضای هیئت‌علمی رشته‌هایی مختلف به ویژه علوم‌رفتاری، اجتماعی و آمار

اهداف:

با توجه به این که روش فراتحلیل یکی از روندهای جاری در پژوهش‌های خارج از کشور است و با این روش نتایج تحقیقات مختلف یک حوزه به شیوه‌ای کمّی جمع‌بندی می‌شود و نبود این مبحث در سرفصل های درسی دوران تحصیلات تکمیلی ارائه این دوره مفید است.

مخاطبان دوره:

تحصیلات تکمیلی رشته‌های مورد نظر

 
ثبت نام