دوره آموزشی
تحلیل محتوای کیفی –آشنایی مقدماتی با شیوه استفاده از نرم افزار MAXQUDA
  زمان برگزاری: 28 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 28 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

مقدمه، نگاهی به تاریخچه تحلیل محتوا، ویژگی‌های تحلیل محتوا

داده کیفی و تفاوت آن با داده کمی

انواع داده‌های کیفی و نمونه‌های آن

مراحل تحلیل داده‌های کیفی

اصلی‌ترین شیوه‌های تحلیل داده‌های کیفی

روش‌های تفسیری

روش‌های انتقادی

تحلیل مقدماتی داده‌های کیفی با استفاده از MAXQUDA

آشنایی مقدماتی با برخی امکانات تحلیل داده کیفی (انواع کدگذاری‌ها، یادداشت گذاری و غیره)

 

 اهداف:

پس از گذراندن این کارگاه دانشپذیران مهارت و توانمندی های زیر را کسب خواهند کرد:

آشنایی با مفهوم تحلیل کیفی و تحلیل داده هی کیفی،آگاهی از نقش داده های کیفی و تأثیر شیوه صحیح تحلیل این داده ها در فرایند پژوهش،آشنایی با مهمترین شیوه‌های تحلیل داده های کیفی و مراحل آنها،کسب مهارت در تحلیل داده های کیفی، معرفی نرم افزارهای تحلیل محتوای کیفی.

 مخاطبان دوره:

پژوهشگران و محققان حوزه علوم انسانی،اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی،دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

ثبت نام