دوره آموزشی
شیوه نگارش مقالات علمی پژوهشی و ترویجی برای نشریات فارسی زبان
  زمان برگزاری: 30 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 30 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

آشنایی با پیش نیازهای نگارش علمی،آشنایی با ارکان نگارش علمی، شناخت انواع مقاله های علمی،آشنایی با شیوه‌های انتخاب و یافتن موضوع،آشنایی با معیارهای کلی یک مقاله علمی و پژوهشی،آشنایی با اجزا مقاله علمی و پژوهشی، یادگیری نگارش درست عنوان مقاله ،تبحر در مورد نگارش مقدمه مقاله، فراگیری نگارش روش شناسی مقاله، تبحر در شيوه نگارش يافته‌هاي تحقيق،تسلط در نگارش نتیجه‌گیری مقاله،آشنایی با انواع چکیده و تسلط با شيوه‌هاي نگارش چكيده يا خلاصه مقاله،آشنایی با شيوه‌هاي منبع نويسي،آشنایی با معیارهای ارزیابی نوشته های علمی و پژوهشی،تسلط به شيوه‌هاي نقد مقاله،آشنایی با شیوه انتخاب مجله و  نحوه ارسال مقاله

اهداف:

آشنایی شرکت‌کنندگان با مهارت‌های نظری نگارش مقالات علمی و پژوهشی،آشنایی شرکت‌کنندگان با مهارت‌های عملی نگارش مقالات علمی و پژوهشی، آشنایی شرکت‌کنندگان با فنون نگارش مقالات علمی و پژوهشی، آشنایی شرکت‌کنندگان با نحوه انتخاب مجلات علمی و پژوهشی، آشنایی شرکت‌کنندگان با نحوه ارسال مقالات علمی و پژوهشی

مخاطبان دوره:

دانشجویان، محققان و دانش‌آموختگان علوم انسانی ( مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد)

 
ثبت نام