دوره آموزشی
فن ترجمه (پیشرفته)
  زمان برگزاری: 31 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 31 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: حکیمه فنودی
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

1-آشنایی با ساختار جمله2 - آشنایی با گشتاور حذف3- تمرین ترجمه متون تخصصی

اهداف:

با توجه به این که اغلب متون و مدارک علمی به زبان انگلیسی است، آشنایی با اصول ترجمه صحیح برای جامعه علمی به شدت احساس می شود.دانشپذیران در پایان قادرخواهند بود متون انگلیسی را به راحتی و به شکل صحیح و علمی ترجمه  و یرایش کنند.

مخاطبان دوره:

همه افراد با سطح تحصیلات دیپلم به بالا می توانند در این دوره شرکت کنند
ثبت نام