دوره آموزشی
مبانی نظری و مفاهیم فلسفی اخلاق پژوهش (جدید)
  زمان برگزاری: 31 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 31 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

نسبت میان اخلاق و علم (یا پژوهش علمی)

اخلاق و تمایز آن با دیگر نظام‌های هنجاری

نظریه‌های اخلاق در حوزه اخلاق پژوهش

اخلاق پژوهش به مثابه اخلاق حرفه‌ای

معیارهای رفتار اخلاقی در پژوهش‌های علمی 

ثبت نام