دوره‌های آموزشی
نگارش مقالة علمی برای نشریه‌های علمی فارسی زبان
  زمان برگزاری: 30 شهریور 1398     موضوع دوره: نگارش و داوری مقاله  
سرفصل و محتوای دوره: مفهوم پژوهش،شناخت روش‌های اصلی پژوهش،انواع مقاله،ساختار مقاله علمی – پژوهشی، انتخاب عنوان،تهیه چکیده،مقدمه و بیان مساله،اهمیت و ضرورت مقاله،تهیه پیشینه مقاله روش‌شناسی و جامعه آماری،ابزارهای گردآوری اطلاعات،تدوین یافته‌ها،تحلیل نتایج،تنظیم پیشنهادهای پژوهش،تهیه منابع و کتابشناسی،استناد دهی درون متنی،شیوه ارسال مقاله،​بررسی سامانه مقاله های فارسی اهداف: تسلط بر مبانی نگارش مقاله علمی -  پژوهشی شناخت نکات ضروری در بالا رفتن احتمال پذیرش مقاله علمی &ndas...
اطلاعات بیشتر
مديريت تيم‌هاي كاري و كارگروه‌هاي سازماني
  زمان برگزاری: 31 شهریور 1398     موضوع دوره: مدیریت  
سرفصل و محتوای دوره: تعریف تیم ارتباط تیم و تئوریهای رهبری انواع تیم ویژگیهای تیم  و اعضای آن شیوه های تشکیل تیم مدیریت ارتبا اثربخش در تیمهای کاری اخلاق تیمی ارتباط تیم کاری با موضو عهای دیگر در سازمانها اثر تیم سازی در سازمان هفده اصل برای تیم های کاری         11.  دیدگاههای نوین در باره تیم وتیم سازی اهداف: ایجاد تیم های اثربخش در سازمانها وافزایش انگیزه آنها برای بهبود عملکرد مخاطبان: ویژه مخاطبان علوم انسانی و علوم رفتاری  
اطلاعات بیشتر
سبک های سخنرانی تاثیرگذار، فن بیان و ارتباط موثر
  زمان برگزاری: 31 شهریور 1398     موضوع دوره: سخنرانی و مصاحبه  
سرفصل و محتوای دوره: فنون سخنراني، ايجاد ارتباط متناسب با زمينه شغلي و نياز افراد، مراحل اجراي سخنراني، عوامل اثر‌بخش در برقراري ارتباط موثر،  روش‌هاي هدفمند در انتقال مطالب، چگونگي تسلط در خوانش مطالب،  اصول نگهداري مطالب و بيان آن با استفاده از حافظه در طولاني مدت، تسلط بر موضوعات جهت انجام ارائه و سخنراني *اهداف: 1.آشنايي با اصول سخنراني و راه‌هاي افزايش قدرت بيان 2. افزايش تاثير‌پذيري مطالب در افراد3. ايجاد ارتباط مناسب، متناسب با مرتبة شغلي4. راه&zwn...
اطلاعات بیشتر
روش پژوهش: فراتحلیل (مرور سیستماتیک)
  زمان برگزاری: 31 شهریور 1398     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: مرور سیستماتیک چیست؟ (تعاریف، تاریخچه،‌ضرورت)،تفاوت مور سیستماتیک با مطالعه مروری،مراحل انجام مرور سیستماتیک انتخاب موضوع ، معیارهای ورود و خروج، تعیین استراتژی جستجو، تعیین مکان مطالعه، انتخاب مطالعات،ارزیابی کیفیت، استخراج داده‌ها، آنالیز و ارائه نتایج،پروتکل مرور سیستماتیک، مراحل پروتکل مرور سیستماتیک، ثبت یک مطالعه مرور سیستماتیک، انتخاب پایگاه اطلاعاتی مناسب برای انجام مرور سیستماتیک و آشنایی با پایگاه‌ها، طراحی فرم ارزیابی کیفیت، طراحی فرم استخراج داده، شاخص‌های س...
اطلاعات بیشتر
مدیریت منابع انسانی (مجازی)
  زمان برگزاری: 31 شهریور 1398     موضوع دوره: مدیریت  
سرفصل و محتوای دوره: مبانی مدیریت منابع انسانی اهمیت منابع انسانی اخلاق ومدیریت منابع انسانی اصول مدیریت منابع انسانی در مجامع بین الملل تجزیه وتحلیل شغل، طراحی مشاغل، وظایف مدیریت منابع انسانی: 1-برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی(کارمندیابی،شایستگی های لازم برای مدیران بخش دولتی،معیارهای کارمندیابی،گزینش ، گزینش از دید اسلام، تجزیه وتحلیل عرضه وتقاضای نیروی انسانی، جانشین پروری) 2-توسعه وبهسازی منابع انسانی(فراگرد اجتماعی کردن کارکنان،آموزش {نیازسنجی،برنامه ریزی دوره آموزشی، وارزیابی}،اصول ارز...
اطلاعات بیشتر
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه آموزش‌های کوتاه‌مدت چه اندازه رضایت دارید؟
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی