دوره‌های آموزشی
کار با داده‌های کیفی: نرم‌افزار «NVivo»
  زمان برگزاری: 27 تیر 1398     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: معرفي نرم افزار به همراه آموزش نصب آن، ورود داده‌ها به برنامه، انواع کد‌گذاري در برنامه، طبقه‌بندي کدهاي کيفي، گزارش‌گيري و سنتز داده‌هاي کيفي، ترسيم مدل در نرم‌افزار.  اهداف: شناخت نرم‌افزار و کسب توانایی تحلیل یافته‌های کیفی با نرم‌افزار.                   مخاطبان دوره: کلیه اساتید، دانشجوی...
اطلاعات بیشتر
مهارت‌هاي سندداري: اصول سندكاوي و مستندسازي اسناد
  زمان برگزاری: 30 تیر 1398     موضوع دوره: مدیریت  
سرفصل و محتوای دوره: آشنايي با روش هاي مطالعه، آشنايي با شيوه هاي مفهوم كاوي اسناد، روش بارسنجی سند، ترسیم مثلث مفهومی لایه های مفهومی سند، شيوه علمي نمايه سازي و مستندسازی محتوا، تدوين نهايي نمايه نامه مخاطبان دوره: مديران سازمان‌ها ، آرشیویست ها، کتابداران ، پژوهشگران و ...  
اطلاعات بیشتر
روش پژوهش: گراندد تئوری (نظریة داده‌بنیاد)
  زمان برگزاری: 31 تیر 1398     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره:   آشنایی با مبانی فلسفی تحقیق کیفی، آشنایی با رویکردهای تحلیل در گراندد تئوری، روش های گرد آوری داده ها در گراندد تئوری، آشنایی با کدگذاری پارادایمی در گراند تئوری، شناخت نحوه استخراج نظریه مبتنی بر داده‌ها ، ارزیابی کیفیت در تحقیقات گراد تئوری. اهداف دوره: آشنایی با متولوژی گراندد تئوری در تحقیقات کیفی مخاطبان: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، اعضا هیات علمی و محققان  
اطلاعات بیشتر
روش پژوهش : فراتحلیل(مرور سیستماتیک)
  زمان برگزاری: 31 تیر 1398     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: مرور سیستماتیک چیست؟ (تعاریف، تاریخچه،‌ضرورت)،تفاوت مور سیستماتیک با مطالعه مروری،مراحل انجام مرور سیستماتیک انتخاب موضوع ، معیارهای ورود و خروج، تعیین استراتژی جستجو، تعیین مکان مطالعه، انتخاب مطالعات،ارزیابی کیفیت، استخراج داده‌ها، آنالیز و ارائه نتایج،پروتکل مرور سیستماتیک، مراحل پروتکل مرور سیستماتیک، ثبت یک مطالعه مرور سیستماتیک، انتخاب پایگاه اطلاعاتی مناسب برای انجام مرور سیستماتیک و آشنایی با پایگاه‌ها، طراحی فرم ارزیابی کیفیت، طراحی فرم استخراج داده، شاخص‌های س...
اطلاعات بیشتر
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه آموزش‌های کوتاه‌مدت چه اندازه رضایت دارید؟
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی