دوره‌های آموزشی
ویرایش ادبی و فنی نوشتارهای علمی (کتاب، مقاله، پایان‌نامه، و رساله)(پایه)
  زمان برگزاری: 11 اسفند 1399     موضوع دوره: نگارش، ویرایش، و نقد علمی  
دوره به صورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: تعریف و مفهوم ویرایش ،آماده سازی متن از نظر فنی و هنری،انواع ویرایش(ویرایش فنی، ادبی و علمی)،ویرایش آثار تالیفی، تصحیحی و ترجمه ای،معرفی اجزای کتاب،نکته‌های ویرایشی مهم در متن،شیوه صحیح نگارش خط فارسی،روش صحیح استناد دهی و تنظیم نمودارها، جدول ها، عکس ها و ... اهداف: آشنایی با مفهوم و کاربرد ویرایش،شناخت انواع ویرایش(ویرایش فنی، ادبی و علمی) و کاربرد آن‌ها،آشنایی با انواع متون و شیوة ویرایش آن‌ها،شناخت نکته های مهم ویرایشی ،آشنایی با روش درست نگارش فارسی مخاطبان دوره :...
اطلاعات بیشتر
طراحی سایت(پایه) (جلسه دوم )
  زمان برگزاری: 11 اسفند 1399     موضوع دوره: بازنمایی اطلاعات  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: بدون نیاز به دانش برنامه نویسی، به صورت پروژه محور و کار عملی دانشجویان، جامع ترین دوره طراحی سایت با وردپرس بدون نیاز به پیش نیاز آموزشی، تعاریف اولیه( cms، هاست،دامنه و ...)، آموزش خرید دامنه و ست کردن DNSهاست بر روی دامنه، آموزش کار با Database، آموزش کار با MySQL، آموزش کار با لوکال هاست (از نصب برنامه تا اجرای کامل)،نصب وردپرس، آموزش تنظیمات اولیه نصب، ایجاد یک نوشته و ساخت برگه، مدیریت دسته بندی و برچسب ها، نصب پوسته، ویرایش پوسته سایت و شخصی سازی آن، آموزش کار با اف...
اطلاعات بیشتر
درس پژوهی(رویکردی برای بهسازی آموزش و یادگیری)
  زمان برگزاری: 12 اسفند 1399     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: آشنايي با روش‌هاي تحقيق، شيوه علمي طرح پژوهش عملي (اقدام پژوهي)، پژوهش عملي (اقدام پژوهي) چيست؟ چگونه شروع كنيم به مساله‌كاوي، انواع ابزارها، شيوه انجام و اتمام روش تحقيق‌عملي، مقايسه دو روش تدريس‌پژوهي و اقدام‌پژوهي، شيوه‌عملي درس‌پژوهي، شيوه گزارش و مقاله‌نويسي در دو روش، شيوه‌علمي استناد درگزارش‌ها. *اهداف: آشنايي با روش‌هاي پژوهش علمي و عملي تحقيق، آشنايي با تحقيق عملي (اقدام پژوهي)، آشنايي با تدريس‌پژوهي (درس‌پژوهي). ...
اطلاعات بیشتر
کار با داده‌های‌کمی: کاربرد نرم افزار« SPSS» (مقدماتی) (مروری بر روش تحقیق)
  زمان برگزاری: 13 اسفند 1399     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: عریف متغیر ، شناسایی انواع متغیرها و معرفی انواع متغیرهای کمی معرفی انواع مقیاس های اندازه گیری در پژوهش و بیان ویژگی ها و خصوصیات هر یک از مقیاس ها آشنایی با شاخص های آماری قابل محاسبه برای هر یک از انواع مقیاس ها معرفی طیف لیکرت و علت استفاده از آن در پرسشنامه های پژوهش معرفی انواع فرضیه ها و سطح معنی داری و نحوه تشخیص تأیید یا رد فرضیات پژوهش معرفی کلی spssو آشنایی با منوها نحوه ورود اطلاعات پرسشنامه در spss(از طریق یک مثال کاربردی) نحوه تعریف داده های گمشده و چگ...
اطلاعات بیشتر
کار با داده های کمی: کاربرد نرم افزار) «SPSS» (پیشرفته) (مروری بر روش تحقیق)
  زمان برگزاری: 14 اسفند 1399     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: آشنایی با آمار پارامتریک و ناپارامتریک تعیین نرمال بودن داده ها آزمون همبستگی داده ها ( پارامتریک) آزمون همبستگی داده ها (ناپارامتریک) آزمون رگرسیون خطی آزمون مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد خاص آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل ( پارامتریک) آزمون مقایسه دو جامعه وابسته ( پارامتریک) آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل ( ناپارامتریک) آزمون مقایسه دو جامعه وابسته ( ناپارامتریک) آزمون آنوا آزمون کروسکال والیس
اطلاعات بیشتر
شناخت و راه‌های پرهیز از بدرفتاری و دستبرد علمی
  زمان برگزاری: 16 اسفند 1399     موضوع دوره: سواد اطلاعاتي و پرهیز از دستبرد علمی  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: تعاریف و حالت‌های مختلف در تشابه متون علمی،روش‌های جلوگیری از تشابه متون علمی،روش‌های شناسایی سرقت در متون علمی، اصول صحیح در بکارگیری متون علمی دیگران  اهداف: کلیات (شامل:آشنایی با مفاهیم سرقت علمي، قانون كپي‌رايت، انواع حالت‌هاي سرقت علمي، دلايل ارتكاب سرقت علمي) روش‌هاي صحيح فيش‌برداري و ارجاع به منابع (آشنايي با روش‌هاي سنتي و نوين فيش‌برداري و يادداشت‌برداري از متون علمي و ارجاع به منابع در متون علمي، پانوشت‌ها و انتها نوش...
اطلاعات بیشتر
مدل سازی معادلات ساختاری: کاربرد نرم افزار PLS (مروری بر روش تحقیق)
  زمان برگزاری: 16 اسفند 1399     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: تعریف انواع متغیر و معرفی متغیرهای میانجی و تعدیلگر، شناخت انواع پرسشنامه ،آشنایی با تئوری معادلات ساختاری و علل استفاده از آن و نحوه انتخاب نرم افزار مطلوب معادلات ساختاری، نحوه ایجاد  Path Digagramsدر محیط نرم افزارها اجرای مدل ساختاری و ارزیابی و تحلیل نتایج آزمون های زیر: آزمون های مدل اندازه گیری انعکاسی شامل : آزمون پایایی مدل (آلفای کرونباخ، پایایی مرکب) و آزمون روایی (روایی همگرا، روایی واگرا) آزمون مدل ساختاری شامل: آزمون معنا داری ضرایب مسیر و آزمون ضریب تعیین آز...
اطلاعات بیشتر
آشنایی با آزمون زبان انگلیسی (EPT) (English Proficiency Test)
  زمان برگزاری: 17 اسفند 1399     موضوع دوره: آموزش  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: در آمدی بر دستور زبان: اسم ها، ضمائر، صفات و قیود، فاعل و مباحث آن، مصدر(مباحث تکمیلی)، حروف ، جملات شرطی، زمان ها،... درآمدی بر واژگان: نکات لغتی، لغات مهم، درک مطلب: قوانین، مطالعه متن، نمونه سوالاهای متداول * مخاطبان دوره: دانشجویان دکتری
اطلاعات بیشتر
نگارش مقاله علمی برای نشریه‌های نمایه شده در نمایه‌نامه‌های جهانی (وب آو ساینس و اسکوپوس)
  زمان برگزاری: 18 اسفند 1399     موضوع دوره: نگارش، ویرایش، و نقد علمی  
دوره به صورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: : آشنایی با ساختار یک مقاله علمی کیفی،نحوه نگارش مقاله علمی،نحوه تنظیم مقاله بر اساس شاخص های کیفی مورد انتظار مجله، افزایش شانس پذیرش مقاله در مجلات با ضریب تاثیر بالا، بررسی مجله های آی.اس.ای، نحوه جستجو و یافتن بهترین مجلات مرتبط با عنوان مقاله اهداف: با توجه به نیاز به استخراج مقاله از پایان نامه، رساله و سایر تحقیقات پژوهشی جهت دانشجویان در دانشگاهها و محققان در مراکز علمی و تحقیقاتی و اهمیت تولید علم در دنیا از مواردی است که لزوم برگزاری دوره مزبور را مشخص می نماید. مخاطبا...
اطلاعات بیشتر
کنش پژوهی (اقدام پژوهی)
  زمان برگزاری: 19 اسفند 1399     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: کنش پژوهی (اقدام پژوهی )یکی از روش‌های تحقیق است که پژوهشگرخود با مسئله ای مواجه شده و می خواهد مسئله را بکاود و جواب بیابد و جواب را در عمل به کار بندد.ازجمله ویژگی‌های اقدام پژوهی آن است که هر فردعلاقمند به پژوهش می‌تواند این روش را در حیطه تخصصی خود برای شناخت و رفع «مسائل مبتلابه» محیط کاری و شغلی ، یه طورانفرادی یا گروهی (مشارکتی) به کاربرد. در کنش پژوهی توجه پژوهشگر نه تنها به جنبه های «علمی عمل» معطوف می شود، بلکه هدف او پی بردن به چگونگی رفع مسائ...
اطلاعات بیشتر
کنش پژوهی(اقدام پژوهی)
  زمان برگزاری: 19 اسفند 1399     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: کنش پژوهی (اقدام پژوهی )یکی از روش‌های تحقیق است که پژوهشگرخود با مسئله ای مواجه شده و می خواهد مسئله را بکاود و جواب بیابد و جواب را در عمل به کار بندد.ازجمله ویژگی‌های اقدام پژوهی آن است که هر فردعلاقمند به پژوهش می‌تواند این روش را در حیطه تخصصی خود برای شناخت و رفع «مسائل مبتلابه» محیط کاری و شغلی ، یه طورانفرادی یا گروهی (مشارکتی) به کاربرد. در کنش پژوهی توجه پژوهشگر نه تنها به جنبه های «علمی عمل» معطوف می شود، بلکه هدف او پی بردن به چگونگی رفع مسائ...
اطلاعات بیشتر
سبک‌های سخنرانی تاثیرگذار، فن بیان و ارتباط موثر
  زمان برگزاری: 19 اسفند 1399     موضوع دوره: سخنرانی و مصاحبه  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: فنون سخنراني، ايجاد ارتباط متناسب با زمينه شغلي و نياز افراد، مراحل اجراي سخنراني، عوامل اثر‌بخش در برقراري ارتباط موثر، روش‌هاي هدفمند در انتقال مطالب، چگونگي تسلط در خوانش مطالب، اصول نگهداري مطالب و بيان آن با استفاده از حافظه در طولاني مدت، تسلط بر موضوعات جهت انجام ارائه و سخنرانيا اهداف: 1.آشنايي با اصول سخنراني و راه‌هاي افزايش قدرت بيان 2. افزايش تاثير‌پذيري مطالب در افراد3. ايجاد ارتباط مناسب، متناسب با مرتبة شغلي4. راه‌كارهاي تسط بر موضوع مورد بحت (زمي...
اطلاعات بیشتر
اصول اولیه تحقیقات آزمایشی و شبه آزمایشی
  زمان برگزاری: 20 اسفند 1399     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
دوره به صورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: عناصر ضروری در تحقیق آزمایشی فرایند طراحی و اجرای تحقیق آزمایشی نمونة تحقیق: هدف پژوهش نمونة تحقیق: متغیرهای مستقل نمونه تحقیق: متغیرهای وابسته: نمونه تحقیق: شرکت کننده ها فرایندها و تنظیم شرایط آزمایشی نمونه تحقیق: تعریف عملیاتی درمان نمونه تحقیق: ارائه درمان نمونه تحقیق: درمان پذیری نمونة تحقیق: تبعیت از درمان کاهش بی دقتی در اندازه گیری نمونه تحقیق: خطای نمونه گیری نمونة تحقیق: خطای اندازه گیری کنترل اثرات فرعی بیرونی نمونه تحقیق: روش عمومی کنترل نمونة تح...
اطلاعات بیشتر
مدیریت اطلاعات علمی: نرم افزار «End Note»
  زمان برگزاری: 20 اسفند 1399     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: گروه‌ها و زیرگروه‌ها، انواع روش‌های جستجوی منابع، نحوه جستجو در کتابخانه‌های معروف دنیا و پایگاه داده‌ها، انتقال اطلاعات منابع به برنامه، نحوه انتقال منابع از Endnoteبه Word، نحوه ویرایش منابع در Word، تغییر فرمت‌های نمایش در Wordحذف بخشی از مستندات در متن، تنظیمات و ویرایش مستندات و منابع چگونگی اعمال تغییرات و تنظیمات در نمایش اطلاعات منابع با توجه به درخواست کنفرانس‌ها و مجلات مختلف.  *اهداف: اهداف کلی: آشنایی با ب...
اطلاعات بیشتر
فتوشاپ (پایه)
  زمان برگزاری: 23 اسفند 1399     موضوع دوره: بازنمایی اطلاعات  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: آموزش ابزارهای جادویی فتوشاپ به صورت مثال محور (مقدماتی) اگر می خواهید فتوشاپ را یک بار برای همیشه یاد بگیرید، این آموزش دقیقا برای شماست. در این آموزش به طور ساده و همراه با مثال های مهم برنامه فتوشاپ و ابزارهای جادویی آن را یاد می گیرید.این آموزش مناسب افرادی است که با فتوشاپ کار نکرده اند،  و کسانی هم که با فتوشاپ کار کرده اند. چون مثال های واقعی به شما داده می شود درک بهتری از کار با برنامه یاد می گیرید و می توانید به صورت واقعی در پروژه هایتان کار کنید. در این کارگاه ابزارها ر...
اطلاعات بیشتر
کاربرد نرم‌افزار «Word» در پژوهش
  زمان برگزاری: 24 اسفند 1399     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
سرفصل و محتوای دوره: تنظیمات اولیه در ورد، اصول الگو گذاری در متون علمی نوشته شده در ورد، روش‌های درج فهرست مطالب، شکلها و جداول و تنظیمات آن‌ها،نکات کاربردی در ویرایش متون علمی در ورد، کار با گزینه های لازم در تهیه پرسشنامه های الکترونیکی، نکات کاربردی در جداول و شکل‌ها در متون ورد  اهداف: آموزش Wordپیشرفته در به کارگیری ویژگی های اتوماتیک برنامه برای تهیه مقالات‌علمی، پایان‌نامه‌ها، گزارشات علمی، پرسشنامه‌ها، ویرایش‌های علمی و فرم‌ها به طوری که فرد با...
اطلاعات بیشتر
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه آموزش‌های کوتاه‌مدت چه اندازه رضایت دارید؟
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی