اطلاعیه‌ها
1
دوره ‌های تشریحی خرداد 98
منتشر شده در 1 خرداد 1398
2
دوره های نظری خرداد 98
منتشر شده در 1 خرداد 1398
3
دوره‌های کارگاهی خرداد 98
منتشر شده در 1 خرداد 1398
4
تقویم آموزشی دوره های خرداد ماه 1398 (جدید)
منتشر شده در 30 اردیبهشت 1398
5
زنگ ایرانداک (جدید)
منتشر شده در 12 آبان 1397
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی