اطلاعیه‌ها
3
تقویم آموزشی دوره های مهر ماه 1398
منتشر شده در 2 مهر 1398
4
دوره ‌های تشریحی مهر ماه 98
منتشر شده در 2 مهر 1398
5
دوره ‌های نظري مهر ماه 1398
منتشر شده در 2 مهر 1398
6
دوره‌های کارگاهی مهر 1398
منتشر شده در 2 مهر 1398
7
زنگ ایرانداک
منتشر شده در 9 تیر 1398
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی