اطلاعیه‌ها
1
تقویم آموزشی دوره‌های مهر ماه 1400 (جدید)
منتشر شده در 29 شهریور 1400
2
دوره های نظری شهریور ماه 1400
منتشر شده در 14 شهریور 1400
3
دور‌ه‌های کارگاهی شهریور 1400
منتشر شده در 14 شهریور 1400
4
تشریحی دوره‌‌های شهریور 1400
منتشر شده در 14 شهریور 1400
5
تقویم آموزشی دوره‌های شهریور 1400 (جدید)
منتشر شده در 1 شهریور 1400
6
تماس با آموزش ایرانداک (جدید) مهم
منتشر شده در 28 آبان 1399
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی