دوره آموزشی
آموزش مهارت‌های زندگی با تاکید بر تفکر خلاق و حل مسئله
  زمان برگزاری: 2 مهر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 2 مهر 1396 از ساعت 08:30 تا 15:30
هزینه دوره: 800000 ریال
توضیحات:

وضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

آموزش مهارت‌هاي زندگي، مهارت خودآگاهي، کنترل و مديريت خشم و استرس، مهارت حل‌مساله، مهارت تفکر خلاق ارائه تمرين عملي، جمع بندي.

 اهداف:

آشنایی دانش‌پذیران با مهارتهای کلی زندگی،(خودآگاهی ، مدیریت استرس و مدیریت خشم)،آشنایی دانش‌پذیران با مهارت‌های تفکر خلاق،آشنایی دانش‌پذیران با مهارت های حل مساله.

 مخاطبان دوره:

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف.

 

 
ثبت نام