دوره آموزشی
روش پژوهش: مبانی
  زمان برگزاری: 8 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 8 آذر 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

آشنایی با پیدایش، مبانی، مفاهیم و چارچوب روش پژوهش ترکیبی؛

آشنایی دقیق تر با نوع‌شناسی طرح‌ها و رویکردهای پژوهش ترکیبی؛

مسائل مرتبط با گردآوری، و تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش ترکیبی؛

آشنایی با شیوه های نمونه‌گیری در روش‌های ترکیبی.

اهداف:

با مسائل، چالش‌ها و دشواری‌ها، مزایا و افق فکری-پژوهشی این نوع از روش پژوهش آشنا می شوند

با شیوه های گردآوری، و تجزیه و تحلیل داده‌های ترکیبی آشنا می شوند

با شیوه ها و رویکردهای نمونه‌گیری در روش‌های ترکیبی آشنا می شوند

شیوه های اعتباریابی در پژوهش ترکیبی را می شناسند.

مخاطبان دوره:

پژوهشگران حوزه های علوم انسانی و اجتماعی؛پژوهشگران حوزه های کیفی و ترکیبی؛استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛و........

ثبت نام