دوره آموزشی
نگارش مقالة علمی برای نشریه‌های نمایه شده در نمایه‌نامه‌های جهانی (تامسون رویترز/ آی.اس.آی. و اسکوپوس)
  زمان برگزاری: 9 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 9 آذر 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوای دوره:

 انگيزه‌هاي انتشار مقاله هاي علمي، اصول اساسي نگارش علمي، ساختار مقاله‌هاي علمي، انواع مقاله‌هاي علمي، ويژگي‌هاي يک مقاله علمي قابل قبول، اصول چكيده‌نويسي علمي و انواع چكيده، معيارهاي انتخاب مجله براي انتشار، آشنايي با موسسه اطلاعات علمي و انواع محصولات آن، شيوه‌هاي يافتن مجلات معتبر براي ارسال مقاله، اصول مكاتبه با مجله‌هاي علمي.

اهداف:

توانايي در انتشار مقاله‌هاي علمي در مجله‌هاي معتبر بين‌المللي از جمله نيازهاي مهم اعضاء هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي محسوب مي‌شود. موفقيت در اين امر علاوه بر برخورداري از دانش تخصصي درباره موضوع مورد مطالعه و تسلط بر مباني نگارش، مستلزم آگاهي از قواعدي است که آشنايي با اين قواعد از طريق آموزش اصول مقاله‌نويسي و ممارست در امر نگارش حاصل مي‌شود.

در همين راستا، اين کارگاه با هدف ارتقاء مهارت‌هاي نگارش مقاله براي اعضاء هيات علمي دانشگاه‌ها و دانشجويان تحصيلات تكميلي طراحي شده است. مدرس اين دوره آموزشي اميدوار است شرکت‌کنندگان در کارگاه بتوانند با به کار بستن موارد مطرح شده درجه موفقيت خود را در انتشار مقاله‌هاي علمي در مجله‌هاي بين‌المللي افزايش دهند. اميد است برگزاري اين كارگاه در ارتقاء مهارت‌هاي نگارش علمي شرکت‌کنندگان مفيد باشد.

مخاطبان دوره:

اعضاي هیات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي، دانشجويان تحصيلات تكميلي، پژوهشگران حوزه‌هاي مختلف علمي
ثبت نام