دوره آموزشی
پژوهش کیفی : گرانددتئوری
  زمان برگزاری: 9 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 9 آذر 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوای دوره :

آشنایی با مبانی فلسفی تحقیق کیفی، آشنایی با رویکردهای تحلیل در گراندد تئوری، روش های گرد آوری داده ها در گراندد تئوری، آشنایی با کدگذاری پارادایمی در گراند تئوری، شناخت نحوه استخراج نظریه مبتنی بر داده‌ها ، ارزیابی کیفیت در تحقیقات گراد تئوری.

اهداف دوره:

آشنایی با متولوژی گراندد تئوری در تحقیقات کیفی

مخاطبان:

دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، اعضا هیات علمی و محققان

ثبت نام