دوره آموزشی
متن کاوی و کاربرد آن در مدیریت پژوهش (ویژه همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات)
  زمان برگزاری: 1 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 1 آذر 1396 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوا دوره:

مفاهیم اولیه پردازش زبان طبیعی (NLP)

مفاهیم اولیه متن‌کاوی

آشنایی با آخرین کاربست‌های متن‌کاوی، علم‌سنجی(Scientometrics) با استفاده از متن‌کاوی،روش‌های کشف دانش از اطلاعات پژوهشی،آشنایی با تکنیک‌ها و ابزارها،معرفی برخی از تجارب موفق در زبان فارسی،و ...

اهداف دوره:

با توجه به این واقعیت که بخش عمده اطلاعات تولید شده و در دسترس امروزی به صورت غیرساختیافته  بوده و عمدتا بصورت متن ذخیره شده است و نیز نظر به رشد روزافزون متون پژوهشی، روش‌های سنتی تحلیل اطلاعات کارایی چندانی ندارند. این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی با مفاهیم، تکنیک‌ها و ابزارهای متن‌کاوی و تمرکز بر کاربردهای متن‌کاوی در مدیریت پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی عملیاتی برای تحلیل اطلاعات و کشف دانش از متون پژوهشی است.

مخاطبان:

مدیران و سیاست‌گذاران حوزه پژوهش،پژوهشگران حوزه‌های علم سنجی و تحلیل اطلاعات،دانشجویان رشته‌های فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع، کامپیوتر، علم اطلاعات و ...،متخصصین کامپیوتر و فعالان حوزه سیستم‌های اطلاعاتی،و ...

 

 

ثبت نام