دوره آموزشی
تعاملات الکترونیکی بین سازمانی(ویژه همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات)
  زمان برگزاری: 1 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 1 آذر 1396 از ساعت 08:30 تا 12:30
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوای دوره:

1- مقدمه2-بیان مساله 3-پیشنه موضوع4- تعاریف مرتبط-5  نقش سوییچ در دولت الکترونیک-6 معماری مفهومی سوییچ 7- تبادلات الکترونیکی همگام و ناهمگام 8-قابلیت‌های سوییچ-9 خدمات قابل ارایه روی سوییچ10- آشنایی با پرتال خدمات استعلام داده های عمومی (شامل ثبت سازمان، ثبت درخواست،تعریف سرویس، کنترل و مانیتورینگ سامانه ها و ...)  

اهداف دوره:

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با مفاهیم و کاربردهای سیستم تبادلات الکترونیکی بین دستگاهی و استفاده از آن در سامانه های اطلاعاتی و عملیاتی فعلی کشور می باشد.

مخاطبان:

کلیه مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانهای دولتی و غیر دولتی و نیز شرکت‌های ارایه دهنده سرویس

ثبت نام