دوره آموزشی
سبک های سخنرانی تاثیرگذار، فن بیان و ارتباط موثر
  زمان برگزاری: 27 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 27 آذر 1396 از ساعت 08:30 تا 12:30
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

فنون سخنراني، ايجاد ارتباط متناسب با زمينه شغلي و نياز افراد، مراحل اجراي سخنراني، عوامل اثر‌بخش در برقراري ارتباط موثر، روش‌هاي هدفمند در انتقال مطالب، چگونگي تسلط در خوانش مطالب، اصول نگهداري مطالب و بيان آن با استفاده از حافظه در طولاني مدت، تسلط بر موضوعات جهت انجام ارائه و سخنراني

اهداف:

1.آشنايي با اصول سخنراني و راه‌هاي افزايش قدرت بيان 2. افزايش تاثير‌پذيري مطالب در افراد3. ايجاد ارتباط مناسب، متناسب با مرتبة شغلي4. راه‌كارهاي تسط بر موضوع مورد بحت (زمينه‌هاي كاري، دانشگاهي، انتقادي، ارائه و كنفراس‌هاي درسي...)

مخاطبان:

تمامي افراد، (به طور تخصصي) دانشجويان و پژوهشگران

ثبت نام