دوره آموزشی
توسعه مدیریت منابع انسانی
  زمان برگزاری: 26 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 26 آذر 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
مدرس‌ها: دکتر سمیه قجری
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوای دوره :

مبانی مدیریت منابع انسانی

اهمیت منابع انسانی

اخلاق ومدیریت منابع انسانی

اصول مدیریت منابع انسانی در مجامع بین الملل

تجزیه وتحلیل شغل، طراحی مشاغل،

وظایف مدیریت منابع انسانی:

1-برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی(کارمندیابی،شایستگی های لازم برای مدیران بخش دولتی،معیارهای کارمندیابی،گزینش ، گزینش از دید اسلام، تجزیه وتحلیل عرضه وتقاضای نیروی انسانی، جانشین پروری)

2-توسعه وبهسازی منابع انسانی(فراگرد اجتماعی کردن کارکنان،آموزش {نیازسنجی،برنامه ریزی دوره آموزشی، وارزیابی}،اصول ارزیابی عملکرد و موانع اجرای ارزیابی عملکرد مطلوب، معیارهای ارزشیابی از دید اسلام، طراحی مسیر پیشرفت شغلی)

3-حفظ ونگهداشت نیروی انسانی( سیستم پرداخت منعطف،بهداشت، ایمنی، بیمه، بازنشستگی،انضباط در سازمان،انضباط واصلاح رفتار)

4-کاربرد نیروی انسانی(سبک رهبری، ارتباطات، انگیزش)

روابط کار  وانواع تشکیلات کارگری ونقش آنها

طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی

رفتار پیش کنش،تحول رفتاری در مدیریت منابع انسانی 

ثبت نام