دوره آموزشی
دانشگاه های نسل چهارم
  زمان برگزاری: 30 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 30 آذر 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوا:

آشنایی با دانشگاه‌های نسل اول، شناخت دانشگاه‌های نسل دوم، تشریح مفاهیم دانشگاه‌های نسل سوم،کارآفرینی و جایگاه آن در دانشگاه‌های نسل سوم،تشریح ساختار دانشگاه­های نسل چهارم، فناوری های سخت و تجاری سازی تحقیقات علوم فنی– مهندسی، فناوری های نرم و دانشگاه­های نسل چهارم، تشریح مراکز رشد علوم انسانی و فناوری های نرم، دانشگاه های نسل چهارم و شرکت های زایشی پژوهشی

اهداف:

انتظار می رود فراگیران پس از گذرادن این دوره، مأموریت دانشگاه­های نسل چهارم را شناخته و بتوانند در مسیر ایجاد دانشگاه نسل چهارم تلاش نمایند.

 مخاطبان دوره:

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری- اساتید دانشگاه‌­ها

 
ثبت نام