دوره آموزشی
مهارت‌ها و فنون مدیریت کلاس درس در دانشگاه
  زمان برگزاری: 28 دی 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 28 دی 1396 از ساعت 08:30 تا 17:30
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

روانشناسي رشد و یادگیری فراگیران دانشگاهی، ویژگی‌های رشدی بزرگسالان دانشگاهی(18 سال به بالا) و مقایسه آن با خردسالان،‌اصول روانشناختی مستخرج از ویژگی‌های رشدی بزرگسالان و کاربردهای آن در آموزش و یادگیری، استفاده از اصول روانشناسی در اداره کلاس درس دانشگاهی، بررسی تجارب فراگیران در ارتباط با اداره و کنترل کلاس درس و نحوه فعال‌سازی دانشجویان، جلب مشارکت آنها، ارتباط موثر با آنها و مدیریت مسائل کلاس، بحث و بررسی چالش‌ها و مسائل مدیریت کلاس درس دانشگاهی همانند بهانه‌جویی، غیبت، عدم رعایت قوانین اعلامی توسط مدرس، عدم مشارکت، عدم علاقه به درس و رشته، تمسخر سایرین، زیر سوال بردن علم و عمل استاد، تعداد دانشجوی زیاد در کلاس درس، عدم انجام تکالیف و ...آشنايي فعالیت‌ها و مهارت‌های پیش‌گیرانه (قبل از تدریس) در مدیریت کلاس همانند شروع موثر جلسه اول، توافق با دانشجویان در ارتباط با قواعد ترمی و ...آشنایی با مهارت‌ها و فنون مدیریت کلاس در ضمن تدریس همانند ایجاد انگیزه، احترام متقابل، جلب مشارکت، برخوردهای مختلف با مسائل و افراد مختلف، مدیریت سوال و ....آشنایی با مهارت‌ها و فنون مدیریت کلاس بعد از تدریس همانند بازخورد به موقع دادن و بازخورد گرفتن، مشاوره دادن، حفظ ارتباط و ...نقد و بررسی تجارب برخی از اساتید در مدیریت کلاس درس- اخلاق حرفه اي تدريس: در این قسمت تجارب فراگیران در ارتباط با مدیریت کلاس درس موفق و ناموفق توسط اساتید مطرح و مطابق مباحث کلاس درس علت یابی خواهد شد و همچنین قسمت‌هایی از فیلم مصاحبه با اساتید موفق دانشگاهی ملاحظه و بررسی خواهد شد.

اهداف:

آشنايي فراگیران با روانشاسي‌رشد و یادگیری فراگیران دانشگاهی و کاربردهای آن،استفاده از اصول روانشناسی در کلاس درس دانشگاهی،بررسی تجارب فراگیران در ارتباط با اداره و کنترل کلاس درس،بحث و بررسی چالش‌ها و مسائل مدیریت کلاس درس دانشگاهی،آشنايي فعالیت ها و مهارت‌های پیش‌گیرانه (قبل از تدریس) در مدیریت کلاس،آشنایی با مهارت‌ها و فنون مدیریت کلاس در ضمن تدریس،آشنایی با مهارت‌ها و فنون مدیریت کلاس بعد از تدریس،نقد و بررسی تجارب برخی از اساتید در مدیریت کلاس درس 

مخاطبان دوره:

كليه مدرسان دانشگاه‌هاوموسسات پژوهشی، دانشجويان دكتري وبورسیه‌های دانشگاه‌ها، علاقه‌مندان به تدریس و آموزش بزرگسالان

ثبت نام