دوره آموزشی
نگارش پایان‌نامه و رساله
  زمان برگزاری: 30 دی 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 30 دی 1396 از ساعت 08:30 تا 17:30
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

تعريف پايان‌نامه و رساله، زمان شروع پايان‌نامه، افراد دخيل در پايان‌نامه، اصول کلي تدوين پايان‌نامه، اشتباهات رايج در تدوين پايان‌نامه، نکات مدنظر داوران در پايان‌نامه، موارد مربوط به قبل از شروع نوشتن پايان‌نامه، انتخاب موضوع، اجزاي پايان‌نامه، فصل يک، فصل دو، فصل سه، فصل چهار، فصل پنج، نکاتي براي نگارش متن اصلي، حضور در جلسه دفاع، پس از جلسه دفاع، اخلاق پژوهش.

اهداف:

آشنایی نظری و عملی با مهارت‌ها، فنون و مراحل نگارش پایان‌نامه ها و رساله‌های دانشگاهی، توانمندسازی شرکت‌کنندگان برای تدوین و نگارش پایان‌نامه و رساله‌های دانشگاهی، آشنایی شرکت‌کنندگان با مراحل نگارش پروژه‌های علمی و تحقیقاتی،آشنایی شرکت‌کنندگان با مراحل داوری پروژه‌های علمی و تحقیقاتی.

 مخاطبان دوره :

تمامی کسانی به نوعی درگیر مباحث مربوط به انتخاب و نگارش پایان‌نامه و رساله از مرحله تدوین پروپوزال تا دفاع هستند. افرادی که می‌خواهند یک پروژه پژوهشی را نگارش، مدیریت و یا به اجرا دربیاورند. دانشجویان ارشد و دکتری، کسانی که به نوع درگیر راهنمایی، مشاوره و داوری پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی هستند.

ثبت نام