دوره آموزشی
کاربا داده های کیفی: نرم افزار Atlas.ti
  زمان برگزاری: 10 اردیبهشت 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 10 اردیبهشت 1397 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: دکتر مجید رستمی
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

 سرفصل و محتواي دوره:

ابزارهای کارگاهی نرم افزار ATLAS.ti،ویرایشگر واحد هرمونتیک (HU)،کار روی مدارک PDF، GF،شجره کاوشگر هم پدیداری،ویرایشگر شبکه فرامتن ،انتقال و ورود داده‌ها ،کار با داده های پیمایشی آنلاین،فهرست پستی ATLAS.ti

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان مالی، اداری، بازاریابی، فروش، آموزش، روابط عمومی، فنی مهندسی و آزمایشگاهی
ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی